TransforVida! International server!
Mouse - 23/05/2020

[BR] Olá ratinhos e ratinhas do nosso servidor TransforVida! Vim aqui hoje falar um pouco de novas melhorias aqui em nosso servidor. Pra começar, iremos expandir as comunidades do nosso servidor. ”Ah Mouse, como assim expandir as comunidades?” Simples, agora iremos começar a divulgar em outras comunidades ! Pretendemos focar na divulgação das comunidades : FR,PL,TR,EN. Sim, essas 4 comunidades estaremos expandindo em nosso servidor! Mas podem ficar tranquilos, cada comunidade será separada uma da outra, pra não haver confusões ! Bom jogo!

——————————————————————-//———————————————-//———————————————————-

[EN] Hello mice and mice from our TransforVida server! I came here today to talk a little about new improvements here on our server. To begin with, we will expand our server communities. ” Ah Mouse, how do you expand communities? ” Simple, now we will start to spread it in other communities! We intend to focus on publicizing the communities: FR, PL, TR, EN. Yes, these 4 communities will be expanding on our server! But rest assured, each community will be separated from each other, so there is no confusion! Good game!

——————————————————————-//———————————————-//———————————————————-

[FR] Bonjour souris et souris de notre serveur TransforVida! Je suis venu ici aujourd’hui pour parler un peu des nouvelles améliorations ici sur notre serveur. Pour commencer, nous élargirons nos communautés de serveurs. ” Ah Mouse, comment élargissez-vous les communautés? ” Simple, maintenant nous allons commencer à le diffuser dans d’autres communautés! Nous avons l’intention de nous concentrer sur la publicité des communautés: FR, PL, TR, EN. Oui, ces 4 communautés vont s’étendre sur notre serveur! Mais rassurez-vous, chaque communauté sera séparée les unes des autres, donc il n’y aura pas de confusion! Bon jeu!

——————————————————————-//———————————————-//———————————————————-

[TR] Merhaba fareler ve fareler TransforVida ! sunucumuzdan fareler ve fareler merhaba! Bugün buraya sunucumuzdaki yeni gelişmeler hakkında konuşmak için geldim. Başlangıç ​​olarak, sunucu topluluklarımızı genişleteceğiz. ”Ah Mouse, toplulukları nasıl genişletirsiniz? ” Basit, şimdi diğer topluluklara yaymaya başlayacağız! Toplulukları tanıtmaya odaklanmayı planlıyoruz: FR, PL, TR, EN. Evet, bu 4 topluluk sunucumuzda genişleyecek! Ancak emin olun, her topluluk birbirinden ayrılacak, bu yüzden karışıklık yok! İyi oyun!

——————————————————————-//———————————————-//———————————————————-

[PL] Witajcie myszy i myszki z naszego serwera, TransforVida! Przyszedłem tu dzisiaj, aby porozmawiać o nowych ulepszeniach tutaj na naszym serwerze. Na początek rozszerzymy nasze społeczności serwerów. „Ach, jak rozbudowujesz społeczności?” Proste, teraz zaczniemy rozpowszechniać je w innych serwerach! Zamierzamy skupić się na promowaniu społeczności: FR, PL, TR, EN. Tak, te cztery społeczności będą się rozwijać na naszym serwerze! Zapewniamy was, że każda społeczność zostanie oddzielona od siebie, więc nie będzie zamieszania! Miłej gry!
——————————————————————-//———————————————-//———————————————————-

[BR] Ainda não conhece o nosso servidor no discord ? Entra ai : https://discord.gg/MP94ATn

[EN] Still don’t know our server on discord? Come in : https://discord.gg/MP94ATn

[FR] Vous ne connaissez toujours pas notre serveur en discorde? Entrez : https://discord.gg/MP94ATn

[TR] Hala uyumsuz sunucumuzu bilmiyor musunuz? Arasında : https://discord.gg/MP94ATn

[PL] Nadal nie znasz naszego serwera na discordzie? Zapraszamy : https://discord.gg/MP94ATn